MA Digitalteknik AB

MA Digitalteknik AB

MA Digitalteknik AB är ett familjeföretag som arbetat inom elektronik branschen sedan 1955 i olika former.

MA Digitalteknik AB

MA Digitalteknik AB

MA Digitalteknik AB är ett familjeföretag som arbetat inom elektronik branschen sedan 1955 i olika former.

MA Digitalteknik AB

MA Digitalteknik AB

MA Digitalteknik AB är ett familjeföretag som arbetat inom elektronik branschen sedan 1955 i olika former.

Välkommen till
MA Digitalteknik AB Kabel TV stadsnät

MA Digitalteknik AB är ett familjeföretag som arbetat inom elektronik branschen sedan 1955 i olika former.
Vi projekterar, levererar samt driftsätter antennanläggningar. För tillfälligt leverar vi material för utbyggnad av kabel tv anläggningar till bredbandsnät / stadsnät.